Email Login
Community
News | Research | DeepLearning | Seminar | Q&A

Volume 75, Pages 1-338, March 2018

Pattern Recognition
Volume 75, Pages 1-338, March 2018

Distance Metric Learning for Pattern Recognition
Edited by Jiwen Lu, Ruiping Wang, Ajmal Mian, Ajay Kumar and Sudeep Sarkar

 

 

Editorial Board   
Page IFC

 

 

Distance metric learning for pattern recognition   
Pages 1-3
Jiwen Lu, Ruiping Wang, Ajmal Mian, Ajay Kumar, Sudeep Sarkar

 

 

Learning structured ordinal measures for video based face recognition    Original Research Article
Pages 4-14
Ran He, Tieniu Tan, Larry Davis, Zhenan Sun

 

 

Video-based kinship verification using distance metric learning    Original Research Article
Pages 15-24
Haibin Yan, Junlin Hu

 

 

Supervised deep hashing for scalable face image retrieval    Original Research Article
Pages 25-32
Jinhui Tang, Zechao Li, Xiang Zhu

 

 

Collaborative discriminative multi-metric learning for facial expression recognition in video    Original Research Article
Pages 33-40
Haibin Yan

 

 

Multiple face tracking and recognition with identity-specific localized metric learning    Original Research Article
Pages 41-50
Xiuzhuang Zhou, Kai Jin, Qian Chen, Min Xu, Yuanyuan Shang

 

 

Distance metric optimization driven convolutional neural network for age invariant face recognition    Original Research Article
Pages 51-62
Ya Li, Guangrun Wang, Lin Nie, Qing Wang, Wenwei Tan

 

 

Cross-view semantic projection learning for person re-identification    Original Research Article
Pages 63-76
Ju Dai, Ying Zhang, Huchuan Lu, Hongyu Wang

 

 

Multi-type attributes driven multi-camera person re-identification    Original Research Article
Pages 77-89
Chi Su, Shiliang Zhang, Junliang Xing, Wen Gao, Qi Tian

 

 

Person re-identification via integrating patch-based metric learning and local salience learning    Original Research Article
Pages 90-98
Zhicheng Zhao, Binlin Zhao, Fei Su

 

 

Feedback mechanism based iterative metric learning for person re-identification    Original Research Article
Pages 99-111
Yutao Ren, Xuelong Li, Xiaoqiang Lu

 

 

Gestalt laws based tracklets analysis for human crowd understanding    Original Research Article
Pages 112-127
Weiqi Zhao, Zhang Zhang, Kaiqi Huang

 

 

Robust discrete code modeling for supervised hashing    Original Research Article
Pages 128-135
Yadan Luo, Yang Yang, Fumin Shen, Zi Huang, Pan Zhou, Heng Tao Shen

 

 

Adaptive hash retrieval with kernel based similarity    Original Research Article
Pages 136-148
Xiao Bai, Cheng Yan, Haichuan Yang, Lu Bai, Jun Zhou, Edwin Robert Hancock

 

 

Collaborative multiview hashing    Original Research Article
Pages 149-160
Zhixiang Chen, Jie Zhou

 

 

Unsupervised manifold learning through reciprocal kNN graph and Connected Components for image retrieval tasks    Original Research Article
Pages 161-174
Daniel Carlos Guimarães Pedronette, Filipe Marcel Fernandes Gonçalves, Ivan Rizzo Guilherme

 

 

Quantization-based hashing: a general framework for scalable image and video retrieval    Original Research Article
Pages 175-187
Jingkuan Song, Lianli Gao, Li Liu, Xiaofeng Zhu, Nicu Sebe

 

 

Efficient multi-modal geometric mean metric learning    Original Research Article
Pages 188-198
Jianqing Liang, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Wenwu Wang

 

 

Discriminative metric learning for multi-view graph partitioning    Original Research Article
Pages 199-213
Juan-Hui Li, Chang-Dong Wang, Pei-Zhen Li, Jian-Huang Lai

 

 

Cross modal similarity learning with active queries    Original Research Article
Pages 214-222
Nengneng Gao, Sheng-Jun Huang, Yifan Yan, Songcan Chen

 

 

Topic driven multimodal similarity learning with multi-view voted convolutional features    Original Research Article
Pages 223-234
Xinjian Gao, Tingting Mu, John Y. Goulermas, Meng Wang

 

 

Semi-supervised transfer subspace for domain adaptation    Original Research Article
Pages 235-249
Luís A.M. Pereira, Ricardo da Silva Torres

 

 

Parametric local multiview hamming distance metric learning    Original Research Article
Pages 250-262
Deming Zhai, Xianming Liu, Hong Chang, Yi Zhen, Xilin Chen, Maozu Guo, Wen Gao

 

 

3D neuron tip detection in volumetric microscopy images using an adaptive ray-shooting model    Original Research Article
Pages 263-271
Min Liu, Rong Gong, Weixun Chen, Hanchuan Peng

 

 

Locality constraint distance metric learning for traffic congestion detection    Original Research Article
Pages 272-281
Qi Wang, Jia Wan, Yuan Yuan

 

 

Nonlinear dictionary learning with application to image classification    Original Research Article
Pages 282-291
Junlin Hu, Yap-Peng Tan

 

 

A parasitic metric learning net for breast mass classification based on mammography    Original Research Article
Pages 292-301
Zhicheng Jiao, Xinbo Gao, Ying Wang, Jie Li

 

 

OPML: A one-pass closed-form solution for online metric learning    Original Research Article
Pages 302-314
Wenbin Li, Yang Gao, Lei Wang, Luping Zhou, Jing Huo, Yinghuan Shi

 

 

Learning local metrics from pairwise similarity data    Original Research Article
Pages 315-326
Julien Bohné, Yiming Ying, Stéphane Gentric, Massimiliano Pontil

 

 

Learn to model blurry motion via directional similarity and filtering    Original Research Article
Pages 327-338
Wenbin Li, Da Chen, Zhihan Lv, Yan Yan, Darren Cosker

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
127 [CFP] IEEE ICIP2019...!!!! GreatMind 2018.12.24 228
126 [CFP] A multidisciplinary forum for machine intelligence: Nature Machine Intelligence GreatMind 2018.07.22 148
125 [Journal Issue] Pattern Recognition: Alert 14 July-21 July GreatMind 2018.07.22 2436
124 [CFP] IEEE TFS Call for Papers (Deep Fuzzy Models) GreatMind 2018.06.21 357
123 [CFP] MITA2018, une 28-30, 2018, Shanghai University of Engineering Science, China GreatMind 2018.05.25 168
122 [Journal issue] Journal of Real-Time Image Processing, Vol. 14, Issue 4 GreatMind 2018.05.01 152
121 [CFP] IEEE J-STSP Special Issue on Acoustic Source Localization and Tracking in Dynamic Real-life Scenes GreatMind 2018.04.30 188
120 [CFP] 019 IEEE ICCE - Las Vegas - January 11-13, 2019 GreatMind 2018.04.02 130
119 [CFP] JETCAS Call for Papers - Immersive Video Coding and Transmission GreatMind 2018.03.02 309
118 [CFP] 2018 IEEE Region 10 Conference (IEEE TENCON 2018) GreatMind 2018.02.23 174
117 [CFP] VISUAL 2018 || June 24 - 28, 2018 - Venice, Italy GreatMind 2018.02.19 2564
116 Data Compression Conference (DCC), Snowbird UT, Advance Program..!!! GreatMind 2018.02.12 55
115 [CFP] The Journal of Multimedia and Information System, Vol. 5, No. 1 (May 2018) GreatMind 2018.01.12 175
114 [CFP] TBioCAS Special Issue - Advances and Open Challenges for Integrated Circuits Detecting Bio Molecules GreatMind 2018.01.07 52
113 [Journal issue] Personal and Ubiquitous Computing, Vol. 21, Issue 6 GreatMind 2017.11.29 56
» [Journal issue] Pattern Recognition: 15 November-22 November GreatMind 2017.11.23 63
111 [CFP] IEEE ICIP 2018 GreatMind 2017.11.08 155
110 [CFP] IEEE ICME 2018 in San Diego, California, USA, from July 23-27 in 2018.  GreatMind 2017.11.02 37
109 [CFP] IEEE SP Magazine Special Issue on Signal Processing for Internet-of-Things GreatMind 2017.11.01 58
108 [CFP] 창립 20주년 2017 추계학술발표대회 논문모집 연장 안내 GreatMind 2017.10.20 133