Email Login
Community
News | Research | DeepLearning | Seminar | Q&A
Pattern Recognition
Volume 59 ,  Pages 1-342, November 2016

Compositional Models and Structured Learning for Visual Recognition
Edited by Liang Lin, Wangmeng Zuo, David Zhang, Jason Corso and Benjamin Yao

 

Editorial Board   
Pages IFC
 
Compositional models and Structured learning for visual recognition   
Pages 1-4
Liang Lin, Jason Corso, Wangmeng Zuo, David Zhang, Benjamin Z. Yao
Structure-Constrained Low-Rank and Partial Sparse Representation with Sample Selection for image classification   Original Research Article
Pages 5-13
Yang Liu, Xueming Li, Chenyu Liu, Haixu Liu
Multi-spectral low-rank structured dictionary learning for face recognition   Original Research Article
Pages 14-25
Xiao-Yuan Jing, Fei Wu, Xiaoke Zhu, Xiwei Dong, Fei Ma, Zhiqiang Li
Adaptive noise dictionary construction via IRRPCA for face recognition   Original Research Article
Pages 26-41
Yu Chen, Jian Yang, Lei Luo, Hengmin Zhang, Jianjun Qian, Ying Tai, Jian Zhang
Spectral–spatial hyperspectral image ensemble classification via joint sparse representation   Original Research Article
Pages 42-54
Erlei Zhang, Xiangrong Zhang, Licheng Jiao, Lin Li, Biao Hou
Sparsity-inducing dictionaries for effective action classification   Original Research Article
Pages 55-62
Debaditya Roy, M. Srinivas, C. Krishna Mohan
Towards effective codebookless model for image classification   Original Research Article
Pages 63-71
Qilong Wang, Peihua Li, Lei Zhang, Wangmeng Zuo
Face recognition using linear representation ensembles   Original Research Article
Pages 72-87
Hanxi Li, Fumin Shen, Chunhua Shen, Yang Yang, Yongsheng Gao
A discriminative representation for human action recognition   Original Research Article
Pages 88-97
Yuan Yuan, Xiangtao Zheng, Xiaoqiang Lu
Category co-occurrence modeling for large scale scene recognition   Original Research Article
Pages 98-111
Xinhang Song, Shuqiang Jiang, Luis Herranz, Yan Kong, Kai Zheng
Dynamic background estimation and complementary learning for pixel-wise foreground/background segmentation   Original Research Article
Pages 112-125
Weifeng Ge, Zhenhua Guo, Yuhan Dong, Youbin Chen
Convex hull indexed Gaussian mixture model (CH-GMM) for 3D point set registration   Original Research Article
Pages 126-141
Jingfan Fan, Jian Yang, Danni Ai, Likun Xia, Yitian Zhao, Xing Gao, Yongtian Wang
Transformation invariant subspace clustering   Original Research Article
Pages 142-155
Qi Li, Zhenan Sun, Zhouchen Lin, Ran He, Tieniu Tan
Kinship-Guided Age Progression   Original Research Article
Pages 156-167
Xiangbo Shu, Jinhui Tang, Hanjiang Lai, Zhiheng Niu, Shuicheng Yan
Class relatedness oriented-discriminative dictionary learning for multiclass image classification   Original Research Article
Pages 168-175
Dongyu Zhang, Pengju Liu, Kai Zhang, Hongzhi Zhang, Qing Wang, Xiaoyuan Jing
Learning structure of stereoscopic image for no-reference quality assessment with convolutional neural network   Original Research Article
Pages 176-187
Wei Zhang, Chenfei Qu, Lin Ma, Jingwei Guan, Rui Huang
Scene parsing using inference Embedded Deep Networks   Original Research Article
Pages 188-198
Shuhui Bu, Pengcheng Han, Zhenbao Liu, Junwei Han
Human action recognition using genetic algorithms and convolutional neural networks   Original Research Article
Pages 199-212
Earnest Paul Ijjina, Krishna Mohan Chalavadi
Convolutional neural random fields for action recognition   Original Research Article
Pages 213-224
Caihua Liu, Jie Liu, Zhicheng He, Yujia Zhai, Qinghua Hu, Yalou Huang
Robust Lane Detection using Two-stage Feature Extraction with Curve Fitting   Original Research Article
Pages 225-233
Jianwei Niu, Jie Lu, Mingliang Xu, Pei Lv, Xiaoke Zhao
Learning to segment with image-level annotations   Original Research Article
Pages 234-244
Yunchao Wei, Xiaodan Liang, Yunpeng Chen, Zequn Jie, Yanhui Xiao, Yao Zhao, Shuicheng Yan
Extended compressed tracking via random projection based on MSERs and online LS-SVM learning   Original Research Article
Pages 245-254
Yuefang Gao, Xin Shan, Zexi Hu, Dong Wang, Ya Li, Xuhong Tian
Hierarchical mixing linear support vector machines for nonlinear classification   Original Research Article
Pages 255-267
Di Wang, Xiaoqin Zhang, Mingyu Fan, Xiuzi Ye
Joint Depth and Semantic Inference from a Single Image via Elastic Conditional Random Field   Original Research Article
Pages 268-281
Rongrong Ji, Liujuan Cao, Yan Wang
LSI: Latent semantic inference for natural image segmentation   Original Research Article
Pages 282-291
Le Dong, Ning Feng, Qianni Zhang
Integrated inference and learning of neural factors in structural support vector machines   Original Research Article
Pages 292-301
Rein Houthooft, Filip De Turck
Video anomaly detection based on locality sensitive hashing filters   Original Research Article
Pages 302-311
Ying Zhang, Huchuan Lu, Lihe Zhang, Xiang Ruan, Shun Sakai
Multi-scale context for scene labeling via flexible segmentation graph   Original Research Article
Pages 312-324
Quan Zhou, Baoyu Zheng, Weiping Zhu, Longin Jan Latecki
Hierarchical semantic model and scattering mechanism based PolSAR image classification   Original Research Article
Pages 325-342
Fang Liu, Junfei Shi, Licheng Jiao, Hongying Liu, Shuyuan Yang, Jie Wu, Hongxia Hao, Jialing Yuan
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
78 [CFP] IEEE SPS Magazine Special Issue on Deep Learning for Visual Understanding GreatMind 2016.11.16 16095
77 [CFP] IEEE ICME2017 in Hong Kong...!!!! GreatMind 2016.11.01 92
76 [Journal Issue] Image and Vision Computing Volume 54 GreatMind 2016.10.29 74
75 [CFP] IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology - Special Issue on Large Scale and Nonlinear Similarity Learning for Intelligent Video Analysis GreatMind 2016.10.29 535
74 [Journal Issue] Pattern Recognition: Alert 8 October-14 October GreatMind 2016.10.17 134
73 [Journal Issue] Journal of Real-Time Image Processing, Vol. 12, Issue 3 GreatMind 2016.10.05 51
72 [CFP] IEEE TCSVT - Special Issue on Deep Learning for Visual Surveillance GreatMind 2016.09.30 129
71 [CFP] Call for 2017 Summer School Proposals - IEEE SPS Summer Schools in Signal Processing GreatMind 2016.09.21 74
70 [Journal Issue] Journal of Visual Communication and Image Representation: Alert 12 September-18 September GreatMind 2016.09.19 132
69 [CFP] IEEE CPS. Int'l Conf on Computational Science & Computational Intelligence (CSCI: Dec 15-17, 2016, Las Vegas) GreatMind 2016.09.19 89
68 [CFP] TSIPN Special Issue on Distributed Signal Processing for Security and Privacy in Networked Cyber-Physical Systems GreatMind 2016.09.06 160
67 [CFP] The International Symposium on Perception, Action, and Cognitive Systems (PACS) 2016 GreatMind 2016.09.04 48
66 [Journal Issue] Pattern Recognition: Alert 28 August-3 September GreatMind 2016.09.04 522
65 [CFP] IEEE SPM Call for Papers: Special Issue on Advances in Signal Processing for Global Navigation Satellite Systems GreatMind 2016.09.03 83
64 [Journal Issue] Image and Vision Computing: Alert 27 August-2 September GreatMind 2016.09.03 104
63 [CFP] IEEE Service and Cloud Computing (IEEE SC2 2016) in Fiji - Submission deadline: Sep. 15, 2016 (Firm) GreatMind 2016.09.03 72
62 [Journal Issue] Multimedia Tools and Applications, Vol. 75, Issue 15 GreatMind 2016.08.26 61
» [Journal Issue] Pattern Recognition: Alert 18 August-24 August GreatMind 2016.08.26 101
60 [CFP] IEEE ICASSP 2017 Call for Papers - Paper Submission Open GreatMind 2016.08.26 112
59 [Journal Issue] Pattern Recognition Letters: Alert 13 August-19 August GreatMind 2016.08.20 48